Svatební obřady

V prostorách arboreta je možno uzavřít občanský i církevní sňatek. Pro pořádání svatebního obřadu si můžete zvolit libovolné místo v areálu arboreta, avšak při jeho výběru je nutné zvážit počet svatebních hostů.

V rámci poplatku za uspořádání svatebního obřadu, který činí  2500 Kč, umožníme vstup snoubencům a svatebním hostům do areálu parku a připravíme obřadní místo.

V této ceně je také zahrnuto zajištění přívodu elektrického proudu na místo konání obřadu, možnost výběru dvou kusů mobilní zeleně  a stůl s bílým ubrusem. Další požadavky je možné domluvit či přizpůsobit dle individuálních představ (možné zajistit vlastní výzdobu, stan či další potřeby).

Dále nabízíme  služby týkající se výzdoby obřadního místa, zapůjčení svatební brány, laviček, stolů, pramice a stanu. Ceník těchto služeb Vám na požádání zašleme (e-mail: svatby.abl@centrum.cz).

Svatební obřad je možné pořádat kterýkoliv Vámi zvolený den (dle dohody s matrikou Měú Litovel).
Termín lze rezervovat, závazným se stává po podpisu Smlouvy o poskytování služeb. Smlouva se zpravidla uzavírá s oběma snoubenci, stačí však i podpis jednoho z nich. Je vhodné si vybrané místo zarezervovat dopředu. Uzavření Smlouvy o poskytování služeb se provádí dle domluvy přibližně jeden měsíc před konáním obřadu.

Fotografování je možné v den svatby kdykoliv v otevírací době. 
Parkování je  zdarma na náměstí v Bílé Lhotě i před vstupní halou arboreta.

U občanských sňatků je nutné si termín předem zarezervovat na matrice Městského úřadu v Litovli, tel. 585 153 114, 585 153 115. Poté zajistit u p. Anežky Noskové tel. 725 460 881 v pracovní dny od 700 do 1530 hodin. Organizace samotného obřadu je zajištěna pracovnicí matriky Městského úřadu v Litovli.