Svatební obřady

V prostorách arboreta je možno uzavřít občanský i církevní sňatek. Pro pořádání svatebního obřadu si můžete zvolit libovolné místo v areálu arboreta, avšak při jeho výběru je nutné zvážit počet svatebních hostů.

U občanských sňatků je nutné si termín předem zarezervovat na matrice Městského úřadu v Litovli, tel. 585 153 114, 585 153 115.
Poté rezervovat v arboretu u p. Anežky Noskové tel. 725 460 881 v pracovní dny od 700 do 1500 hodin.
Organizace samotného obřadu je zajištěna pracovnicí matriky Městského úřadu v Litovli.

Svatební obřad je možné pořádat kterýkoliv Vámi zvolený den (dle dohody s matrikou Měú Litovel.

Termín lze v arboretu rezervovat - zálohou - 1000 Kč. Zálohu je nutné uhraďit při rezervaci hotově nebo nejpozději do 14ti dnů po rezervaci na účet Vlastivědného muzea v Olomouci. V případě neuhrazení zálohy do uvedeného termínu, bude rezervace automaticky zrušena. Uhrazená záloha je v případě zrušení rezervace nevratná.

Záloha bude při podpisu Smlouvy o poskytování služeb spojených s konáním svatby odečtena z celkové ceny služeb souvisejících se svatebním obřadem. Smlouva se zpravidla uzavírá s oběma snoubenci, stačí však i podpis jednoho z nich. Je vhodné si vybrané místo zarezervovat dopředu. Uzavření Smlouvy o poskytování služeb se provádí dle domluvy přibližně jeden měsíc před konáním obřadu.

V rámci poplatku za uspořádání svatebního obřadu, který pro rok  2023 činí 6000,-, umožníme vstup snoubencům a svatebním hostům do areálu parku a připravíme obřadní místo.

V této ceně je také zahrnuto zajištění přívodu elektrického proudu na místo konání obřadu a stůl s bílým ubrusem. Další požadavky je možné domluvit či přizpůsobit dle individuálních představ (možné zajistit vlastní výzdobu, stan či další potřeby).

Dále nabízíme  služby týkající se výzdoby obřadního místa, zapůjčení svatební brány, laviček, stolů, pramice a stanu. Ceník těchto služeb je uveden níže -pod textem nebo Vám jej na požádání zašleme (e-mail: svatby.abl@vmo.cz).

Fotografování je možné v den svatby kdykoliv v otevírací době. 

Parkování je  zdarma na náměstí v Bílé Lhotě i před vstupní halou arboreta.


Ceník svatebních obřadů pro rok 2023