Do časů, kdy na Hané vládly staré sedlácké rody, vezme návštěvníky nová Zemědělská expozice při Arboretu v Bílé Lhotě. Olomouckému Vlastivědnému muzeu, pod které arboretum spadá, se podařilo nashromáždit výjimečnou kolekci předmětů, které se dříve v zemědělství používaly. A to včetně velkých a často již polozapomenutých strojů jako je například secí či žací stroj anebo mlátička s lisem na slámu.
Součástí expozice, která má vnitřní i venkovní část, je také jedinečná kočárová kareta ze začátku 20. století. Ta hospodáři sloužila jako dopravní prostředek při důležitých cestách - například do kostela, města anebo při slavnostních příležitostech. Dalším ze série ojedinělých exponátů je povříslovač Burco na výrobu slaměných povřísel. Ta se vyráběla zkrucováním z dlouhé obilné slámy, šlo o nezbytnou pomůcku při sklizni. Právě povřísly bylo posečené obilí vázáno do snopů.

K vidění jsou i ukázky plodin pěstovaných jak v tuzemsku, tak v zahraničí. O opojnou paletu vůní se ve venkovní části expozice postarají bylinkové záhony s několika desítkami léčivých rostlin. Pro nejmenší návštěvníky je připravené obří pískoviště. Pod venkovním přístřeškem budou moci návštěvníci obdivovat všechny velké zemědělské stroje, díky nimž sedláci celý proces pěstování obilí zvládli. Jde o secí stroj, obilní žací stroj s hrsťovačkou, mlátičku s lisem na slámu a žebřinový vůz pro odvoz sklizně z pole. To vše doplňují další desítky předmětů spojených se zemědělstvím.
Zajímavá je například kolekce včelařských nástrojů. Připomíná, že včely dříve představovaly důležitý prvek v celé řadě větších i menších hospodářství. A to jednak jako opylovači plodin, ale zejména jako zdroj medu a vosku, tedy surovin nezbytných pro chod domácnosti či využitých jako zdroj financí. Expozice nezapomíná ani na důležitost odborného vzdělávání v zemědělství, k vidění je tak ukázka školních modelů techniky užívaných ve školách.